Jälleen on yksi haave toteutettu. Viime elokuussa julkaistiin ensimmäinen toimittamani kirja, mutta tänään sain olla julkkareissa ihan kokonaisen kirjan kirjoittajana. En toki yksin, vaan yhtenä kolmesta kirjoittajasta. Tänään julkaistiin virallisesti kesäkuun alusta asti tekeillä ollut kirjahanke, jonka tuotoksena syntyi teos Esikaupungista kampukseksi. Elämää Rajakadun seudulla. Kirjan tilasi ja kustansi Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka julkaisusarjan nro 125 tämä Rajakatu-kirja on.

Kuten olen aiemminkin kirjoittanut, parasta työssä olivat haastateltavani ja ne tarinat, joiden äärelle pääsin työtä tehdessä. Kirja on historiikki, mutta ei aivan perinteinen sellainen. Rajakadun historiaa ja nykypäivää käydään läpi tarinoiden muodossa, ihmisten omien muistojen ja kokemusten kautta. Saimme kirjoittaa alueen elämästä sellaisena kuin se kuului, näkyi, tuoksui ja tuntui eri vuosikymmeninä. Kuvilla on tärkeä osuus, sillä niiden kautta alueen muutos tulee parhaiten esiin.

Rajakadun varrella on sijainnut aikanaan Suomen suurin kansakoulu, Jyväskylän keskuskansakoulu. Siellä on ollut jo sitä ennen Suvimäen koulu, jolla on oma maineensa jyväskyläläisten keskuudessa. Koulujen takana sijaitsevalla harjulla on hypätty mäkeä SM-tasolla ja kadun eteläreunan taloissa on eletty, kuten eräs informantti asian totesi, hyvää elämää. Nykyään Rajakatu on ennen muuta ammattikorkeakoulun kampusaluetta. Kadun varren taloissa asuu yhä paljon alkuperäisiä asukkaita 1950-luvulta, mutta myös paljon opiskelijoita. Liikeyritysten määrä on kutistunut, mutta haastattelemamme yrittäjät pitävät liikepaikastaan keskustan tuntumassa, vilkkaasti liikennöidyn kadun varressa.

Kirjan tekeminen oli välillä väsyttävää ja raskasta enkä yritäkään väittää, että olisin nauttinut joka hetkestä. Opin kuitenkin sitä tehdessä paljon, ja suurelta osin se oli palkitsevaa ja iloista, antoisaa työtä. Se oli työtä, johon minulla on koulutus; työtä, jota olen halunnut tehdä ja haluan tehdä jatkossakin.

Tämän päivän tilaisuuteen oli kutsuttu joukko haastateltuja ja kirjan tekoa tukeneita henkilöitä. Oli silkkaa iloa tavata heitä uudelleen ja saada JAMKin tarjoamien kakkukahvien muodossa kiittää heitä avusta. Tässä onkin sopiva tilaisuus lähettää myös tuoreen kirjailjan terveiset: haluan kiittää lämpimästi sekä JAMKin toimituskuntaa että omaa professoriamme kaikesta avusta ja tuesta kirjaa tehdessä. Samoin haluan kiittää kahta kirjoittajakollegaani, joiden kanssa yhdessä saimme teoksen aikaan. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin Rajakadulla eri tavoin vaikuttaneille ihmisille: tämä on heidän kirjansa.

Esikaupungista kampukseksi. Elämää Rajakadun seudulla -teosta myydään Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksen kirjastossa Rajakadulla, hyvinvarustetuissa kirjakaupoissa sekä Tähtijulkaisut-verkkokaupassa.

Mainokset