Väitöstilaisuus:

Alkamisaika: perjantai 13. kesäkuuta 2014, 12:00

Päättymisaika: perjantai 13. kesäkuuta 2014, 15:00

Paikka: Seminaarinmäki, Musica M103

FM Kirsi-Maria Hytösen etnologian väitöskirjan ”Ei elämääni lomia mahtunut. Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä toimii professori emerita Kaija Heikkinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Pirjo Korkiakangas (Jyväskylä yliopisto).

 

Etnologi Kirsi-Maria Hytönen tutki väitöskirjassaan naisten muistelukerrontaa ja henkilökohtaisia kokemuksia palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien sekä jälleenrakennuksen ajan Suomessa. Tutkimuskohteena olivat naisten suhde työhön, väsymyksen muistot, yhteisöllisyydestä kertominen, sukupuolen merkitykset palkkatyössä sekä se, miten näitä asioita muistellaan. Talvi- ja jatkosotien kotirintamatyöhön liitetään usein iloisia perunannosto- tai mottitalkoita, haavoittuneiden lempeää hoitamista sairaalassa tai naisia väliaikaisesti miesten töissä. Isänmaallisen innostuksen lisäksi naisten työhön sota-aikana kuului myös näännyttävän pitkiä työvuoroja, niukkaa ravintoa ja syvää väsymystä. Muistot kovasta työnteosta ovat sekä raskaita että onnellisia.

 

Työ oli velvollisuus

Talvi- ja jatkosotien aikana voimassa ollut työvelvollisuuslaki kiinnitti kaikki 15–65-vuotiaat tuottavaan työhön osaksi sotaponnisteluja. Työvelvollisuus ei kuitenkaan ollut vain lain kirjain vaan osa ajan ilmapiiriä.

– Ahkeruus ja työnteko olivat osa kunniallisen kansalaisen määrittelyä, ja työkeskeinen ilmapiiri on muistelukerronnassa esillä paljon enemmän kuin työhön pakottava lainsäädäntö, Hytönen toteaa.

Työ on niin keskeinen osa sota-ajan muistoja, että se toisinaan sekoittuu vapaa-aikaan. Joskus vapaa-ajan muistot jopa katoavat kokonaan. Vaikka vapaa-aikaa ei niin usein muistellakaan, sitä kuitenkin oli, kuten myös lomia. Työ on kuitenkin katsottu lomaa tärkeämmäksi, sillä ahkeruus ja työtä tekemällä uhrautuminen olivat naisten keinoja osoittaa olevansa tärkeitä kansalaisia. Sodan ja jälleenrakennuksen aikaa koskeva muistelukerronta onkin monin tavoin yhteydessä kerrontaan naisten vahvuudesta.

 

Naisten vahvuudesta kerrotaan selviytymiskertomuksina

Hytösen mukaan suomalaiset toistavat monissa eri tilanteissa yhteistä tarinaa siitä, kuinka suomalaisten naisten vahvuus on erityistä ja merkitsevää. Vahvat naiset ovat selvinneet vaikeuksista ja kannatelleet perheitä ja yhteiskuntaa läpi historian. Muistot sodan ja jälleenrakennuksen ajan palkkatyöstä jatkavat monesti tätä kerrontaa, jossa väsymykselle, turhautumiselle ja epätoivolle on hyvin vähän tilaa. Tärkeämpää on muistaa selviytyminen.

– Ihmiselle on luontevaa muistella vaikeita aikoja sen kautta, miten tilanteista selvittiin. Toisinaan selviytymiskertomuksesta jää kuitenkin nostalgian tai unohtamisen vuoksi pois se, että väsytti, itketti tai teki mieli antaa periksi. Työ, ahkeruus ja jaksaminen ovat tärkeitä yhteiskunnassamme, Hytönen jatkaa.

Hytösen tutkimusaineistona on neljään eri arkistoon keruukyselyillä ja -kilpailuilla tuotettua muistelukerrontaa naisten työstä ja arjesta talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana.

 

Lisätietoja:

Kirsi-Maria Hytönen toimii tutkijana Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa. Leivonmäellä syntynyt Hytönen on kirjoittanut ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta vuonna 2000. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2007 pääaineenaan Suomen historia. Hytönen on toiminut apurahatutkijana vuodesta 2008 alkaen.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahasto, Kansan Sivistysrahasto, Oskar Öflundin säätiö, Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahasto, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja Keski-Suomen rahasto, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, Palkansaajasäätiö sekä Koneen säätiö.

Tutkimuksen ohella Hytönen on muun muassa toimittanut yhdessä Keijo Rantasen kanssa tietokirjan Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla (Atena 2013) sekä muita teoksia. Lisätietoja tutkijasta portfoliosta: http://users.jyu.fi/~kianhyto/

Julkaisun tiedot:

”Ei elämääni lomia mahtunut” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Tutkimus on julkaistu Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran Kultaneito-sarjassa numerolla XIII, 282 s, Joensuu 2014. ISBN 978-951-9451-05-03, ISSN 1239-3843. Myynti:

Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki (http://www.tiedekirja.fi/).