Kirjajulkkareita ei ole koskaan liikaa, ei etenkään sellaisen kirjan, jonka valmistumista on itse ollut edistämässä. Siksi tänään on hyvä päivä, juhlava päivä.

Lapsi matkalla maailmaan -kirjan kansikuva on Keski-Suomen Muistiarkiston kokoelmista.

Tänä syksynä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on julkaissut teoksen Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään, jonka kolmesta toimittajasta minä olen yksi. Kirjaa on tehty hitaasti ja huolella usean vuoden ajan, ja sekä toimitus- että refereeprosessi on vaatinut sitkeyttä ja kärsivällisyyttä niin toimittaijlta kuin kirjoittajiltakin. Mutta nyt se on valmis – ja myynnissä.

Kirja sisältää johdantoartikkelin ja päätännön lisäksi yhdeksän artikkelia, joissa lapsen syntymään liittyviin aiheisiin perehdytään aikakaarella keskiajalta nykypäivään. Kirjoittajat ovat historian, etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen tutkijoita ja käytetty lähdemateriaali sen mukaisesti laajaa. Johdantoartikkelissa kartoitetaan syntymään liittyvää lähdemateriaalia ja luodaan katsausta aihetta käsittelevään tutkimukseen Suomessa.

Yhteistä kaikille artikkeleille on, että syntymä nähdään prosessina, joka ei ole vain lasta ja äitiä koskeva, vaan vaikuttaa moniin ihmisiin ympärillä, yleensä koko yhteisöön. Oltiin sitten keskiajan Ranskassa, 1990-luvun Suomessa tai jossain siinä välillä, syntyvän lapsen suojelu nousee esiin; se miltä ja miten suojellaan, vaihtelee ajan ja tapojen muuttuessa.

Tämän kirjan toimittaminen on ollut tähänastisen toimituskokemukseni suurin ja pitkäkestoisin projekti. Olen onnellinen, että se on viimein päätöksessä (markkinointiosuutta lukuunottamatta), mutta olen myös tyytyväinen että tämä projekti tuli käytyä läpi. Olen oppinut paljon syntymän kulttuurihistorian lisäksi myös itsestäni toimijana ja työntekijänä, tiimityöskentelystä sekä tietenkin toimitusprosessista.

Kiitokset vielä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle, että ottivat kirjan julkaisuohjelmaansa ja vieläpä asettivat sen arvostettuun Historiallinen Arkisto -sarjaan. Kustannustoimittajalle lämpimät kiitokset yhteistyöstä!

Kiitokset ystäville ja kollegoille, jotka ovat näinä vuosina jaksaneet juttujani, jotka usein tavalla tai toisella ovat alkaneet sanoilla ”Lapsi-kirja” sitä tätä ja tuota…

Ja suurimmat kiitokset kirjoittajille, joiden tekstit ovat tämän kirjan parasta antia, sen sydän ja sielu.

Mainokset